top of page

Fraude door werknemers

Hebt u een vermoeden dat een werknemer zich met andere zaken bezighoudt tijdens de werkuren? Mogelijks hebt u reeds van verschillende klanten bericht ontvangen dat een afspraak niet werd nagekomen of is er een merkbare daling van uw klantenbestand of in uw omzet vast te stellen? Controle op baanpersoneel is niet vanzelfsprekend en zelfs een GPS volgsysteem kan met moderne technologie omzeild worden. Ook thuiswerkend personeel valt moeilijk te controleren. Wij kunnen voor u nagaan of er iets meer aan de hand is en de nodige vaststellingen doen.

Ook andere misbruiken dan fraude in arbeidstijd kunnen wij voor u nagaan en de nodige bewijsstukken afleveren. Zoals zwart ziekteverzuim, fraude in kader van de vergoeding woon-werkverkeer (domiciliefraude), fraude met onkostennota's, fraude met fietsvergoedingen, etc.

Ontslagvergoeding

U kunt een ontslagvergoeding uitsparen bij het beëindigen van de samenwerking met uw werknemer, hetzij vanwege dringende en zwaarwichtige reden of in onderling akkoord. U mag namelijk een privédetective inschakelen om bijvoorbeeld het bestaan na te gaan van een dringende reden zoals valsheid in geschrifte. Hiervoor kunt u bovendien ook een strafklacht neerleggen indien u dat wenselijk acht.

HEBT U NOOD AAN EEN PROFESSIONELE AANPAK VAN UW PROBLEEM?

Engels & Partners - Logo (2) met transpa
bottom of page